Alkohole

Alkohol etylowy odwodniony skażony całkowicie ok. 99 %

Alkohol etylowy odwodniony skażony całkowicie ok. 99 %

Skażalniki: etanol, keton metylowoetylowy (butan-2-on), izopropanol, benzoensan denatonium Produkt całkowicie skażony zgodnie z Rozporządze...