Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób Twoje dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane i udostępniane podczas odwiedzania lub dokonywania zakupu w witrynie b2b.sobucky.com („Witryna”).

 1. Wprowadzenie

1.1    Zobowiązujemy się chronić prywatność odwiedzających naszą stronę internetową i użytkowników usług na b2b.sobucky.com

1.2    Niniejsza polityka ma zastosowanie, gdy działamy jako administrator danych w odniesieniu do danych osobowych b2b.sobucky.com; innymi słowy, gdy określimy cele i sposoby przetwarzania tych danych osobowych.

1.3    Na naszej stronie używamy plików cookie. O ile te pliki cookie nie są absolutnie niezbędne do świadczenia b2b.sobucky.com, poprosimy Cię o wyrażenie zgody na używanie przez nas plików cookie podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej.

1.4    W niniejszej polityce określenia „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do Sobucky Poland Sp. ogród zoologiczny. Sobucky Ltd Sp.k. [Więcej informacji na nasz temat znajduje się w rozdziale 12.]

 1. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe

2.1    W tej sekcji 2 określiliśmy:

(a)    ogólne kategorie danych osobowych, które możemy przetwarzać;

(b)    [w przypadku danych osobowych, których nie uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie - źródło i określone kategorie tych danych];

(c)     cele, dla których możemy przetwarzać dane osobowe; i

(d)    podstawy prawne przetwarzania.

2.2    Możemy przetwarzać dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej i usług („dane dotyczące użytkowania”). Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować lokalizację geograficzną, typ i wersję przeglądarki, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie, a także informacje o czasie, częstotliwości i wzorcu korzystania z usługi. Te dane użytkowania mogą być przetwarzane w celu analizy korzystania ze strony internetowej i usług.

2.3    Możemy przetwarzać dane Twojego konta („dane konta”). Dane konta mogą obejmować Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Dane konta mogą być przetwarzane w celu prowadzenia naszej strony internetowej, świadczenia naszych usług, zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i usług, utrzymywania kopii zapasowych naszych baz danych oraz komunikacji z Tobą. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawidłowe administrowanie naszą stroną internetową i biznesem.

2.4    Możemy przetwarzać Twoje informacje zawarte w Twoim profilu osobistym na naszej stronie internetowej („dane profilu”). Dane profilu mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. Dane profilowe mogą być przetwarzane w celu umożliwienia i monitorowania korzystania z naszej strony internetowej i usług. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawidłowe administrowanie naszą stroną internetową i biznesem.

2.5    Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, które są nam przekazywane w trakcie korzystania z naszych usług („dane usługowe”). Dane usługi mogą obejmować numer zamówienia, używaną walutę, używaną metodę płatności. Dane serwisowe mogą być przetwarzane w celu prowadzenia naszej strony internetowej, świadczenia naszych usług, zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i usług, utrzymywania kopii zapasowych naszych baz danych oraz komunikacji z Tobą. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawidłowe administrowanie naszą stroną internetową i biznesem.

2.6    Możemy przetwarzać informacje zawarte w każdym przesłanym nam zapytaniu dotyczącym towarów i / lub usług („dane zapytania”). Dane zapytania mogą być przetwarzane w celu oferowania, marketingu i sprzedaży odpowiednich towarów i / lub usług, którymi możesz być zainteresowany.

2.7    Możemy przetwarzać [informacje dotyczące transakcji, w tym zakupów towarów i usług, które zawierasz z nami i / lub za pośrednictwem naszej strony internetowej („dane transakcji”). Dane transakcji mogą obejmować metodę płatności, której użyłeś do zakupu towarów. Korzystaliśmy z usług firm zewnętrznych do przetwarzania płatności w naszym imieniu, takich jak PayPal, płatności kartą PayPal Pro, Bank Peako, Lloyds Bank do przelewów bankowych. Podstawą prawną tego przetwarzania jest uzyskanie potwierdzenia dokonanej płatności, które jest niezbędne do realizacji zamówienia.

2.10  Możemy przetwarzać informacje, które nam przekazujesz, w celu subskrybowania naszych powiadomień e-mail i / lub biuletynów („dane powiadomień”). Dane powiadomień mogą być przetwarzane w celu wysyłania odpowiednich powiadomień i / lub biuletynów, którymi może być zainteresowany. Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie umowy między Tobą a nami i / lub podjęcie działań w Twoim żądać zawarcia takiej umowy.

2.11  Możemy przetwarzać informacje zawarte lub związane z jakąkolwiek komunikacją, którą do nas wysyłasz („dane korespondencji”). Dane korespondencji mogą obejmować treść komunikacji i metadane związane z komunikacją. Nasza strona internetowa będzie generować metadane związane z komunikacją za pomocą formularzy kontaktowych na stronie. Dane korespondencyjne mogą być przetwarzane w celu komunikacji z Tobą i prowadzenia dokumentacji. Podstawą prawną tego przetwarzania jest uzyskanie potwierdzenia dokonanej płatności, które jest niezbędne do realizacji zamówienia.

2.12  Możemy przetwarzać dowolne dane osobowe określone w niniejszej polityce, jeśli jest to konieczne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, czy to w postępowaniu sądowym, czy w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie ochrona i dochodzenie naszych praw, Twoich praw i praw innych osób.

2.14 Oprócz konkretnych celów, dla których możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, określonych w niniejszej sekcji 2, możemy również przetwarzać dane, jeśli takie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, w celu ochrony Twoich kluczowych interesy lub żywotne interesy innej osoby fizycznej.

2.16  Prosimy nie przekazywać nam danych osobowych innych osób, chyba że o to poprosimy

 1. Udostępnianie Twoich danych osobowych innym osobom

3.1    Możemy ujawnić dane naszym ubezpieczycielom i / lub profesjonalnym doradcom, o ile jest to uzasadnione w celu uzyskania lub utrzymania ubezpieczenia, zarządzania ryzykiem, uzyskania profesjonalnej porady lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, czy to w postępowaniu sądowym albo w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym. Ponadto udostępniamy dane, aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami, odpowiedzieć na wezwanie sądowe, nakaz przeszukania lub inne zgodne z prawem żądanie informacji, które otrzymujemy, lub w inny sposób chronić nasze prawa.

3.2    Transakcje finansowe związane z naszą witryną i usługami obsługiwanymi przez naszych dostawców usług płatniczych, PayPal, PayPal pro, Bank Peako, Lloyds TSB. Będziemy udostępniać dane transakcji naszym dostawcom usług płatniczych tylko w zakresie niezbędnym do przetwarzania Twoich płatności, zwrotu takich płatności oraz rozpatrywania skarg i zapytań związanych z takimi płatnościami i zwrotami. Informacje o polityce prywatności i praktykach dostawców usług płatniczych można znaleźć pod adresem: https://b2b.sobucky.com/webpage/payments.html

3.3    Oprócz konkretnych ujawnień danych osobowych określonych w niniejszej sekcji 3, możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli takie ujawnienie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotne interesy innej osoby fizycznej.

 1. Międzynarodowe przekazywanie Twoich danych osobowych

4.1    W tej sekcji 4 podajemy informacje o okolicznościach, w których Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do [krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)].

4.2    Mamy siedzibę w Polsce. Komisja Europejska podjęła „decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony” w odniesieniu do przepisów dotyczących ochrony danych w każdym z tych krajów.

4.3    Hosting naszej strony internetowej znajduje się w Polsce

 1. Zachowywanie i usuwanie danych osobowych

5.1    Niniejsza sekcja 5 określa nasze zasady i procedury dotyczące zatrzymywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania naszych zobowiązań prawnych w zakresie zatrzymywania i usuwania danych osobowych.

5.2    Dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów. Kiedy składasz zamówienie za pośrednictwem Witryny, będziemy przechowywać Twoje dane zamówienia w naszej dokumentacji, chyba że poprosisz nas o usunięcie tych informacji.

5.3    Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji 5, możemy zachować Twoje dane osobowe, jeśli takie przechowywanie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

 1. Aktualizacje

6.1    Możemy od czasu do czasu aktualizować tę politykę, publikując nową wersję na naszej stronie internetowej.

6.2    Powinieneś od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że jesteś zadowolony z wszelkich zmian w tej polityce.

6.3    Poinformujemy Cię o istotnych zmianach w niniejszej polityce pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem prywatnego systemu wiadomości na naszej stronie internetowej.

 1. Twoje prawa

7.1   W tej sekcji 7 podsumowaliśmy prawa, które przysługują Ci na mocy przepisów o ochronie danych. Niektóre prawa są złożone i nie wszystkie szczegóły zostały uwzględnione w naszych podsumowaniach. W związku z tym należy przeczytać odpowiednie przepisy i wytyczne organów regulacyjnych, aby uzyskać pełne wyjaśnienie tych praw.

7.2    Twoje główne prawa wynikające z przepisów o ochronie danych to:

(a)    prawo dostępu;

(b)    prawo do sprostowania;

(c)     prawo do usunięcia;

(d)   prawo do ograniczenia przetwarzania;

(e)    prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania;

(f)    prawo do przenoszenia danych;

(g)   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; i

(h)   prawo do wycofania zgody.

7.3   Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, które posiadamy, oraz do żądania ich poprawienia, aktualizacji lub usunięcia. Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami poprzez kontakt.

7.4  W zakresie, w jakim podstawa prawna przetwarzania Twoich danych

(a)    zgoda; lub

(b)    że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,

7.4  Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Możesz to zrobić w państwie członkowskim UE, w którym mieszkasz, w miejscu pracy lub w miejscu domniemanego naruszenia.

7.5  W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem.

 1. O plikach cookie

Odwiedzając tę ​​witrynę z ustawieniami przeglądarki dostosowanymi do akceptowania plików cookie, wyrażasz zgodę na używanie przez b2b.sobucky.com plików cookie w celach opisanych poniżej, aby zapewnić Ci w pełni funkcjonalne zakupy.

Nasza polityka plików cookie:

Uwaga: aby w pełni korzystać z b2bmolinshop.com i korzystać z niektórych spersonalizowanych funkcji, komputer, tablet lub telefon komórkowy będzie musiał być skonfigurowany tak, aby akceptował pliki cookie. Witryna b2b.sobucky.com (podobnie jak wiele innych witryn sklepów) nie będzie działać, gdy pliki cookie są zablokowane.

 • b2b.sobucky.com wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę, bez nich nie bylibyśmy w stanie robić rzeczy, takich jak zapamiętywanie Twoich preferencji lub umożliwienie przechowywania produktów w Twoim koszyku. Pliki cookie, których używamy, nie przechowują poufnych informacji, takich jak imię i nazwisko, adres lub szczegóły płatności, i nie mogą uszkodzić komputera.
 • Dane, które zbieramy za pomocą tych plików cookie, służą wyłącznie do ulepszania naszej witryny internetowej i korzystania z niej - nigdy nie są używane do identyfikacji użytkownika i nigdy nie udostępnilibyśmy ani nie sprzedali tych danych

Co to jest plik cookie?

Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest pobierany i przechowywany na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym przez odwiedzane strony internetowe.

Twoja przeglądarka uzyskuje dostęp do pliku cookie tylko wtedy, gdy odwiedzasz witrynę, która go wygenerowała. Ułatwia to nawigację, automatycznie logując się i zapamiętując takie rzeczy, jak preferencje i zawartość koszyka. Pliki cookie umożliwiają witrynom takim jak b2b.sobucky.com dostarczanie spersonalizowanych zakupów.

Dostęp do informacji przechowywanych w danym pliku cookie może uzyskać tylko strona internetowa, która go utworzyła, a pliki cookie ograniczają się do przekazywania wyłącznie informacji, które użytkownik ujawnił witrynie.

Rodzaje plików cookie:

Sesyjne (lub przejściowe) pliki cookie

Pliki cookie sesji są przechowywane w pamięci komputera na czas trwania sesji przeglądania. Stają się niedostępne po pewnym czasie nieaktywności sesji i są automatycznie usuwane z komputera po zamknięciu przeglądarki. Umożliwiają one przechodzenie ze strony na stronę bez konieczności wielokrotnego logowania. Stałe (lub stałe) pliki cookie

Trwałe pliki cookie

Stałe pliki cookie są przechowywane w pamięci komputera i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Służą one do zachowania Twoich preferencji dotyczących serwisu, dzięki czemu zostaną zapamiętane przy następnej wizycie na stronie. Służą również do zbierania informacji o ilości odwiedzających, średnim czasie spędzonym na danej stronie oraz analizie zachowań zakupowych w serwisie. Informacje te służą do sprawdzenia, jak dobrze działa strona internetowa i gdzie można ją ulepszyć.

Pliki cookie Flash (lub obiekty udostępnione lokalnie)

Prawdopodobnie masz zainstalowaną wtyczkę Adobe Flash na swoim komputerze. Witryny zawierające Flash mogą również przechowywać na komputerze małe pliki, które są używane w taki sam sposób jak pliki cookie.

Pliki cookie flash mogą również tworzyć kopie zapasowe danych przechowywanych w innych plikach cookie. Usunięcie plików cookie nie ma wpływu na pliki cookie Flash. Witryna może więc nadal Cię rozpoznawać, jeśli utworzyła kopię zapasową usuniętych plików cookie w pliku cookie Flash.

Udostępnianie w sieciach społecznościowych

IJeśli używasz przycisków, które umożliwiają udostępnianie produktów i treści znajomym za pośrednictwem sieci społecznościowych, takich jak Twitter i Facebook, firmy te mogą umieścić plik cookie w pamięci komputera. Dowiedz się więcej na ten temat tutaj:

www.facebook.com/about/privacy/ twitter.com/privacy www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy/

 

Zarządzanie plikami cookies:

Jeśli pliki cookie nie są włączone na Twoim komputerze, oznacza to, że zakupy na naszej stronie internetowej będą ograniczone do przeglądania i wyszukiwania; nie będziesz mógł dodawać produktów do koszyka ani ich kupować. Aby włączyć i zarządzać plikami cookie, możesz to zrobić za pomocą przeglądarki. Każda przeglądarka jest inna, więc sprawdź menu „Pomoc” swojej przeglądarki (lub instrukcję obsługi telefonu komórkowego), aby dowiedzieć się, jak zmienić preferencje dotyczące plików cookie.

 • Google Chrome
 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Safari
 • Opera
 1. Pliki cookie używane przez naszych usługodawców

10.1 Nasi usługodawcy używają plików cookie, które mogą być przechowywane na Twoim komputerze podczas odwiedzania naszej strony internetowej.

10.2  Używamy Google Analytics do analizy korzystania z naszej strony internetowej. Google Analytics zbiera informacje o korzystaniu ze strony za pomocą plików cookie. Zebrane informacje dotyczące naszej strony internetowej służą do tworzenia raportów dotyczących korzystania z naszej strony internetowej. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/.

 1. Zarządzanie plikami cookies

11.1  Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie i usunąć pliki cookie. Metody robienia tego różnią się w zależności od przeglądarki i wersji. Możesz jednak uzyskać aktualne informacje o blokowaniu i usuwaniu plików cookie za pośrednictwem tych linków:

(a)    https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);

(b)    https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c)     http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d)    https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e)    https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); and

(f)     https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

11.2  Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu witryn internetowych.

11.3 Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

 1. Nasze dane

12.1 Ta strona jest własnością i jest zarządzana przez SOBUCKY Sp. z o.o. Sp.k.

12.2  Jesteśmy zarejestrowani w Polsce pod numerem 9462647775, a nasza siedziba mieści się pod adresem Tomasza Zana 11A, 20-601 Lublin

12.3  Możesz się z nami skontaktować:

SOBUCKY Sp. z o.o. Sp.k.
info@sobucky.com

 1. Inspektor ochrony danych

13.1  Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych to: info@sobucky.com