Regulamin B2B

Właścicielem platformy B2B.sobucky.com jest SOBUCKY Sp. z o.o. Sp.k., zwany Sprzedającym. Platforma oferuje surowce chemiczne oraz kosmetyczne, aromaty spożywcze, kompozycje i oleje zapachowe. Platforma przeznaczona jest dla klientów biznesowych, posiadających spółkę lub zarejestrowaną działalność gospodarczą.
Zamówienia przyjmowane są 24 godziny / 365 dni w roku. Sprzedający ma prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie, ale to prawo nie ma wpływu na istniejące Warunki zaakceptowane przez Kupującego przy dokonywaniu zakupu.
 
Zamówienia i dostawa
Wszystkie zamówienia składane są poprzez poprawnie wypełnione pola i użycie przycisku "Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty". Formularz wypełnienia zamówienia skutkuje akceptacją umowy sprzedaży na odległość (zgodnie z przepisami o ochronie praw konsumentów). Zamówienia złożone w dni powszednie realizowane są w godzinach pracy magazynu. Zamówienia złożone w weekend będą realizowane następnego dnia roboczego. Zamówienia biznesowe większe gabarytowo realizowane są w ciągu kilku dni roboczych, o czym klient jest informowany w momencie otrzymania faktury. Zamówienia realizowane pod specjalnie zamówienie klienta, otrzymują indywidualny status oraz termin realizacji potwierdzony w dniu otrzymania płatności za zamówienie.
Wszystkie zaakceptowane zamówienia potwierdzane są pocztą elektroniczną do Kupującego i zawierają szczegóły zamówienia. Produkty oferowane na B2B.sobucky.com zależą od dostępności. Jeśli produkt jest niedostępny, na stronie pojawi się stosowna informacja. B2B.sobucky.com zastrzega sobie prawo do wycofania lub wymiany dowolnego towaru ze strony internetowej w dowolnym momencie, a także okresowej aktualizacji i zmiany cen bez powiadomienia. Klienci, którzy kupują spersonalizowane produkty, zostaną powiadomieni o zmianach w najszybszym możliwym czasie. B2B.sobucky.com zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia w przypadku podania nieprawidłowego adresu dostawy lub adresu e-mail skutkującego brakiem kontaktu z Kupującym. Wszystkie towary wysyłane są z magazynu w Polsce i dostarczane za pośrednictwem firm kurierskich DHL, DPD, DHL Freight, Raben, Transporty prywatne. B2B.sobucky.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostawie i niezwłocznie powiadomi klienta o takiej sytuacji. Kupujący ma prawo do dokonywania zmian w zamówieniu. Kupujący jest zobowiązany powiadomić Sprzedawcę o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej Wholesale@sobucky.com. Jeśli Kupujący wymaga dostawy na inny adres niż podany Sprzedawcy, należy wprowadzić poprawne dane w polu „Dodatkowe informacje” i przesłać e-mail do Sprzedawcy na adres wholesale@sobucky.com w celu potwierdzenia zmian i sprawdzenia kosztów dostawy.
 
Płatności
Wszystkie ceny na B2B.sobucky.com podane są w (€), euro i PLN (złote polskie). Ceny podane są w kwotach netto (bez podatku) i brutto (z podatkiem). Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Całkowita cena zakupu wraz z kosztami dostawy zostanie wyświetlona w koszyku Kupującego przed potwierdzeniem zamówienia. Wszystkie płatności dokonywane za pośrednictwem bezpiecznego systemu PayU płatność kartą,przelewy24 oraz przelewu bankowego. B2B.sobucky.com zapewnia zabezpieczenia SSL, dzięki którym wszystkie płatności są bezpieczne. Zastrzegamy sobie prawo do potwierdzenia tożsamości klienta podczas procesu płatności kartą.
 
Zwroty i reklamacje
Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu pełnego kosztu dostawy w przypadku, gdy zamówienie nie zostało wysłane. Konsument ma prawo do zwrotu towaru Sprzedawcy w stanie nieotwartym i nieuszkodzonym w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia "Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej”. Niestandardowe zamówienia wykonane specjalnie zgodnie z wymaganiami i potrzebami klienta, nie kwalifikują się do zwrotu, a mogą zostać zwrócone tylko wtedy, gdy nie spełniają wymagań klienta, a Sprzedającemu została złożona oficjalna reklamacja. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby naprawić problem i odesłać Klientowi prawidłowy towar. Koszt zwrotu ponosi Kupujący. Wszelkie przesyłki zwracane przez agencję celną podlegają pełnemu zwrotowi, z wyjątkiem kosztów wysyłki, które Sprzedawca musi pokryć za każdą zwracaną paczkę. Ze względu na charakter sprzedawanych produktów nie przyjmujemy produktów „Spróbuj i zwróć”. Kupujący jest odpowiedzialny za koszty zwrotu i ma obowiązek staranności, aby towary zostały zwrócone w dobrym stanie. Pełne zwroty są przetwarzane w ciągu 72 godzin od momentu, gdy B2B.sobucky.com został w pełni poinformowany o przyczynie zwrotu lub od momentu, gdy paczka fizycznie wróciła do magazynu i została podpisana. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył klient, chyba że konsument wyrazi zgodę na zwrot inną metodą płatności. Wszelkie reklamacje związane z zakupem, zamówieniem lub Regulaminem należy kierować na adres Sobucky Poland sp. z o.o. Sobucky Ltd sp.k  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wholesale@sobucky.com lub pisemnie na adres ul. Grabskiego 25J / 1 20-330 Lublin, Polska. Sprzedawca udzieli klientowi ostatecznej odpowiedzi w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Zwroty za reklamacje zakończone powodzeniem będą realizowane w ciągu 14 dni od daty wystawienia ostatecznej odpowiedzi na wskazane przez Kupującego konto bankowe bankowe.
 
Ograniczenie odpowiedzialności
Z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, gdy Kupujący działa jako Konsument, w przypadku jakiegokolwiek naruszenia niniejszych Warunków przez Sprzedawcę, środki zaradcze Kupującego będą ograniczone do odszkodowania, które w żadnym wypadku nie przekroczy ceny Towar i Sprzedawca w żadnym wypadku nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe lub wtórne straty lub szkody. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Sprzedawcy. Wszelkie spory, które wynikną w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 
 
 
SOBUCKY Sp. z o.o. Sp.k.
Tomasza Zana 11A
20-601 Lublin, Poland
VAT: 9462647775
REGON: 061660677
KRS: 0000501121
BDO: 000428653