Prawo do odstąpienia od umowy

  • Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu pełnego kosztu dostawy w przypadku, gdy zamówienie nie zostało wysłane.
  • Konsument ma prawo do zwrotu towaru Sprzedawcy w stanie nieotwartym i nieuszkodzonym w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia "Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej”. Niestandardowe zamówienia wykonane specjalnie zgodnie z wymaganiami i potrzebami klienta, nie kwalifikują się do zwrotu, a mogą zostać zwrócone tylko wtedy, gdy nie spełniają wymagań klienta, a Sprzedającemu została złożona oficjalna reklamacja. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby naprawić problem i odesłać Klientowi prawidłowy towar. Koszt zwrotu ponosi Kupujący. Wszelkie przesyłki zwracane przez agencję celną podlegają pełnemu zwrotowi, z wyjątkiem kosztów wysyłki, które Sprzedawca musi pokryć za każdą zwracaną paczkę.
  • Ze względu na charakter sprzedawanych produktów nie przyjmujemy produktów „Spróbuj i zwróć”. Kupujący jest odpowiedzialny za koszty zwrotu i ma obowiązek staranności, aby towary zostały zwrócone w dobrym stanie.
  • Pełne zwroty są przetwarzane w ciągu 72 godzin od momentu, gdy SOBUCKY został w pełni poinformowany o przyczynie zwrotu lub od momentu, gdy paczka fizycznie wróciła do magazynu i została podpisana.
  • Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył klient, chyba że konsument wyrazi zgodę na zwrot inną metodą płatności.
  • Wszelkie reklamacje związane z zakupem, zamówieniem lub Regulaminem należy kierować na adres SOBUCKY Sp. z o.o. Sp.k. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wholesale@sobucky.com lub pisemnie na adres ul. Tomasza Zana 11 A, 20-601 Lublin, Polska. Sprzedawca udzieli klientowi ostatecznej odpowiedzi w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Zwroty za reklamacje zakończone powodzeniem będą realizowane w ciągu 14 dni od daty wystawienia ostatecznej odpowiedzi na wskazane przez Kupującego konto bankowe bankowe.